Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach


Powiatowy Urząd Pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Ewa Marchel
Dyrektor
e.marchel@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 32 114
Arkadiusz Pękała
Zastępca Dyrektora
a.pekala@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 33 112A
Sekretariat
Monika Jasińska
inspektor powiatowy
sekretariat@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 31 113
Radca Prawny
Monika Orchowska-Bauer
radca prawny
25 794 32 24 101
Inspektor Ochrony Danych
Beata Demiańczuk
iod_pup@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 41 117

Obsługa osób bezrobotnych - doradcy klienta

Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: A, B, E, F, L
Violetta Jakimiuk
doradca zawodowy
v.jakimiuk@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 37 107
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na literę: C, Ć, D, H, I
Monika Lewczuk
doradca zawodowy
m.lewczuk@siedlce.praca.gov.pl
 
25 794 32 44 107
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: G, J
Magdalena Trandziuk
pośrednik pracy
m.trandziuk@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 40 107
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery:Ł, Ka-Km, Kr, Ks
 Agnieszka Oknińska
pośrednik pracy
a.okninska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 38 108
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: Ko-Kó, Ku-Kz, N
Edyta Pikulska
pośrednik pracy
e.pikulska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 41 108
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: M, R
Norbert Michalski
pośrednik pracy
n.michalski@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 42 109
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: P
Magdalena Stankiewicz
doradca zawodowy
m.stankiewicz@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 04 109
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: S
Anna Michalska
pośrednik pracy
a.olszewska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 46 110
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: O,Ó,Ś,U,Z,Ź,Ż,V,X,Y
Jadwiga Węgłowska
pośrednik pracy
j.weglowska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 47 110
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: W, T
Paulina Major-Popławska
doradca zawodowy
p.major@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 48 110A
Aktywizacja osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Katarzyna Mistewicz
doradca zawodowy
k.mistewicz@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 39 110A
 
    111

Wydział Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Marzenna Wiśniewska
Kierownik Wydziału Informacji, Ewidencji i Świadczeń
m.wisniewska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 11 5
rejestracja
Piotr Lipiński
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
p.lipinski@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 15 1
Stanisława Golec
specjalista ds. rejestracji
s.golec@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 14 1
Danuta Prus
specjalista ds. rejestracji
d.prus@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 16 1
obsługa osób bezrobotnych
Edward Dankiewicz
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e.dankiewicz@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 03 2
Barbara Giereło-Mucha
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
b.mucha@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 02 3
Ewa Dziewulska
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e.dziewulska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 07 2
Aleksandra Świątek
pomoc administracyjna
a.winiarska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 06 2
naliczanie świadczeń, windykacja
Marta Małek
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
m.wysokinska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 00 3
Kinga Kulikowska
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
k.kulikowska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 01 3

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Wydział Pośrednictwa Pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Mariola Zaliwska
Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy
m.zaliwska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 45 120A
Rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom
Kamila Włodarek
pośrednik pracy
k.wlodarek@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 08 111
Paulina Bańkowska
pośrednik pracy
p.bankowska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 30 111
Roman Żydak
pośrednik pracy
r.zydak@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 42
784 506 947
punkt I piętro
Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową
Agnieszka Jastrzębska
pośrednik pracy
a.jastrzebska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 47
604 649 661
10
Anna Mrozowska-Bieniek
pośrednik pracy
a.mrozowska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 43 10
   
 

Współpraca z pracodawcami
Julita Nikiforuk
pośrednik pracy
j.nikiforuk@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 46
604 649 661
120
Iwona Zdanowska
pośrednik pracy
i.zdanowska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 45 120
Jerzy Kryński
pośrednik pracy
j.krynski@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 44
604 174 277
120
 

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Wydział Poradnictwa Zawodowego i szkoleń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Paweł Stanisławowski
Kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń
p.stanislawowski@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 34 112
Szkolenia
Iwona Pawluk
specjalista ds. rozwoju zawodowego
i.pawluk@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 17 11
Justyna Piwko
specjalista ds. rozwoju zawodowego
j.piwko@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 18 11
Klaudia Lęgas
specjalista ds. rozwoju zawodowego
k.jaszczuk@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 19 11
Poradnictwo Zawodowe
Magdalena Waldzińska
doradca zawodowy
m.waldzinska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 49 Klub Pracy
Anna Balińska
doradca zawodowy
a.balinska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 48 Klub Pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Wydział Rynku Pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Urszula Janiszewska
Kierownik Wydziału Rynku Pracy
u.janiszewska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 23 101
Prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne
Monika Nowakowska
specjalista ds. programów
m.nowakowska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 22 100
Anna Siewruk
specjalista ds. programów
a.siewruk@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 21 100
Środki na działalność gospodarczą, wyposażenie lub doposażenie stanowiska, roboty publiczne
Alicja Starzyńska
starszy inspektor powiatowy ds. dotacji
a.starzynska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 35 106
Jolanta Zemło
starszy inspektor powiatowy ds. dotacji
j.zemlo@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 34 106
Beata Grochulska
starszy referent
b.grochulska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 36 106
Organizacja staży, zwrot kosztów dojazdu
Anna Pomorska
specjalista ds. programów
a.pomorska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 25 102
Ewelina Zwolińska
specjalista ds. programów-stażysta
e.zwolinska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 26 102
Projekty i programy
Emilia Fierasiewicz
specjalista ds. programów
e.fierasiewicz@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 27 103
Joanna Mazurek
specjalista ds. programów
j.mazurek@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 28 103

Wydział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Jolanta Sieczkiewicz
Główny Księgowy
j.sieczkiewicz@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 40 116
Małgorzata Drabińska
starszy inspektor powiatowy
ksiegowosc@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 38 115
Hanna Kaczyńska
starszy inspektor powiatowy ds. obsługi Funduszu Pracy i EFS
ksiegowosc@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 39 115
Anna Michalak
inspektor powiatowy
ksiegowosc@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 36 115
Emilia Orzełowska
inspektor powiatowy
ksiegowosc@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 37 115
Marzena Sopińska
inspektor powiatowy
ksiegowosc@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 35 115

Wydział Organizacji i Administracji

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Beata Demiańczuk
Kierownik Wydziału Organizacji i Administracji
b.demianczuk@siedlce.praca.gov.pl
25 794 38 41 117
Paulina Bartnicka
inspektor powiatowy
p.bartnicka@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 33 105
Emilia Romanowska
inspektor powiatowy
e.romanowska@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 31 105
Joanna Serafin
specjalista ds. statystyki, opracowań i analiz rynku pracy
j.serafin@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 30 104
Zofia Wierzejska
inspektor powiatowy ds. obsługi kancelarii i archiwum zakładowego
25 794 32 12 kancelaria
Marcin Wereda
starszy informatyk
administrator@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 10 4
Marek Kryśko
starszy informatyk
administrator@siedlce.praca.gov.pl
25 794 32 09 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę