Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach


Nagłówek

Aktualności

Informacja o planowaniu naboru wniosków ze środków KFS w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że w najbliższych dniach zostanie rozpoczęty nabór „Wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków...

Uwaga: PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że osoby, którym w 2017 roku wypłacono świadczenia z Funduszu Pracy mają obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce od 1.01.2018 r.

Informujemy,  iż wpłaty (kwota 30 zł) z tytułu  wniosku  o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,...

Informacja dotycząca naboru wniosków na prace interwencyjne w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że wnioski o organizację prac interwencyjnych złożone po 01.01.2018r. rozpatrywane będą wyłącznie w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

Nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że w   2018 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i...

System kolejkowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że uruchomiony został system kolejkowy na stanowiskach ds. rejestracji oraz na stanowiskach ds. obsługi osób bezrobotnych

Nabór wniosków na dotację dla osób korzystających z pomocy społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że od 01.12.2017r. przyjmowane będą wnioski na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy przyznanych z rezerwy...

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki...

Konferencja „Pokolenie X Y Z na rynku pracy”

30 października 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach zorganizował konferencję w ramach Siedleckiego Forum Rynku Pracy, poświęconą Pokoleniu XYZ na rynku pracy . Spotkanie...

Nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

W związku z niewyczerpaniem limitu środków finansowych, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że od 06.11.2017r. do 10.11.2017r. przyjmowane będą wnioski o refundację pracodawcy lub...

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę