Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach


Nagłówek

Aktualności

Aktualne nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje o aktualnych naborach wniosków.

Wykaz obsługi doradców klienta

Informujemy, że zmianie uległ podział obsługi osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na odpowiednie litery. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zmiany w przepisach

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że z dniem 25.09.2018 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca.

Wykaz zawodów zwolnionych z uzyskania informacji starosty

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie...

System kolejkowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że uruchomiony został system kolejkowy na stanowiskach ds. rejestracji oraz na stanowiskach ds. obsługi osób bezrobotnych

Konferencja „Pokolenie X Y Z na rynku pracy”

30 października 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach zorganizował konferencję w ramach Siedleckiego Forum Rynku Pracy, poświęconą Pokoleniu XYZ na rynku pracy . Spotkanie...

Zmiana miejsca dostarczania list obecności osób odbywających staż

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że od listopada 2017 roku listy obecności osób odbywających staż  powinny być dostarczane do siedziby Urzędu do doradcy klienta...

Projekt aktywizacyjny "Bliżej rynku pracy"

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do udziału w projekcie aktywizującym zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy", współfinansowanego przez PFRON. ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę